Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Personvernerklæring - Sector Media AS

Sector Media AS verdsetter våre kunders tillit. For å fortjene din tillit, respekterer vi ditt privatliv i måten vi håndterer personopplysninger og hvordan din bruk av nettstedet vårt http://www.sectormedia.no Denne personvernerklæringen beskriver hvem som kontrollerer de personlige data vi samler inn om deg: Dette inkluderer de personlige data vi samler inn om deg, hva vi gjør med dataene, og hvordan du kan styre vår bruk av dem.

Hvem kontrollerer personlige data samlet om deg?
Dine personlige data blir samlet inn, bearbeidet og brukt av Sector Media AS, med forretningsadresse Kildals vei 17 A, Norge, registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer NO 998 570 395 MVA.

Hvilke personlige data besitter Sector Media AS?
Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du bestiller varer og tjenester av oss. Slike personopplysninger er: Fornavn og etternavn, firmanavn, foretaksnummer (eventuelt), e-postadresse, frakt- og fakturaadresse (inkludert postnummer, by og land), telefon- og/eller mobiltelefonnummer, type og mengde produkter bestilt/leid, ordrenummer, dato for bestillingen, status for ordrebehandling, dato og tidspunkt for levering, verdien av ordren, betalingsinformasjon, returforespørsler eller tilbud gitt til deg.

   Vi kan også samle inn bruksdata knyttet til din bruk av nettstedet, som for eksempel IP-adresse og hva du har sett på hvis du kommer til nettstedet vårt gjennom en henvisningsside eller via en lenke i en målrettet, salgsfremmende e-post eller via en annonse eller informasjon på et annet nettsted som henviser til vår nettside. I tillegg kan vi samle informasjon om henvisningssiden, og målrettet salgsfremmende e-post eller reklame sammen med IP-adressen din for å analysere effektiviteten av våre markedsaktiviteter (kollektivt «databruk»).

Hvordan Sector Media AS benytter personopplysninger om deg?
Transaksjonsdata vil bli brukt til å behandle dine bestillinger, for å håndtere betalingen, til å kommunisere med deg om din bestilling, for å gi deg skreddersydd markedskommunikasjon eller invitasjoner til å gjennomgå våre produkter (med forbehold om ditt samtykke hvis nødvendig), for å håndtere produktretur og forespørsler, og å administrere tilbakekalling av produkter.
   Bruksdata, i tilfelle registrerte kunder sammen med transaksjonsdata (med unntak av betalingsinformasjon) kan bli brukt til å skreddersy produktene som vises på nettstedet tilpasset dine interesser.

Med hvem kan Sector Media AS dele personopplysninger om deg?
Sector Media AS har engasjert tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift av nettstedet, slik som leverandører av hosting-, nettside- og marked og IT-vedlikehold. Disse tjenesteleverandørene blir bare levert med personlige data som de trenger for å utføre sine tjenester, og har ikke lov til å bruke eller utlevere dine personopplysninger til andre formål uten din tillatelse.

   I samsvar med gjeldende lov, kan vi dele personopplysninger med politi eller andre enheter som kreves av loven eller som vi med rimelighet bestemmer å være nødvendig å beskytte våre rettigheter eller andres rettigheter, for å forebygge skade på personer eller eiendom, for å bekjempe svindel, eller for å håndheve vilkårene og betingelsene for nettstedet i samsvar med gjeldende lov.
   Våre tjenesteleverandører er lokalisert i land i Europa.

Hvordan kan jeg begrense bruk og deling av personlige data om deg?
Vi kan sende deg nyhetsbrev eller invitasjoner via e-post hvis du har uttrykkelig samtykket til slik kommunikasjon. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst og gratis ved å ringe oss på 23 15 85 00, eller ved å skrive til Sector Media AS, Kildals vei 17 A, 0678 Oslo.

Hvordan kan jeg få tilgang til eller oppdatere personlig identifiserbar informasjon om deg selv?
Det er viktig at våre databaser er nøyaktige og oppdaterte. Å utøve dine rettigheter til å få tilgang til og gjøre nødvendige endringer eller slettinger knyttet til din personlige data vi har samlet om deg, kan du ringe 23 15 85 00. Som en som ringer, må vi bekrefte identiteten din før vi gir deg tilgang til personlige data.

Hvordan kan jeg kontakte Sector Media AS?
Hvis du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger om deg, vennligst kontakt oss via sectormedia@getmail.no Alternativt kan du ringe oss på 23 15 85 00 eller skriv til oss; Sector Media A, Kildals vei 17 A, 0678 Oslo.

Denne personvernerklæringen ble lagt ut på 01.07.2018. Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer fra tid til annen.