Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Leslie 760

Leslie 760 er «rocke-Leslien» som gikk sin seiersgang gjennom norske samfunnshus og andre dansbare plasser på 1970-tallet. Transistor-Leslier ble også lisensprosudert av Brødrene Jørgensen i Danmark, og de fleste som finnes her på berget har  dansk opphav.


Leslie 760 ble etter hvert selve «arbeidshesten» blant de «roterende» høyttalerne. 760’en var bygget for et liv på veien, den kunne ta lydsignaler og styrespenning rett fra en Hammond, men var også utstyrt med en tokanals forforsterkerpedal (Leslie Combo Pre-Amp II) slik at en kunne bruke andre orgler med jack-utgang – for eksempel Farfisa, Yamaha og andre. Med jack-inngang på forforsterkeren var det også mange som testet ut gitar (David Gilmour i Pink Floyd) og andre instrumenter.

Pre-Amp
Forforsterkerpedalen kom i forskjellige utgaver, og variant II var beregnet for Leslier med 9-pins kabel; 700, 710, 760, 770 og 825. Via de to fotbryterne på pedalen kunne en styre hurtig (Tremolo), sakte (Chorale) og full stopp. En kunne også fyre opp 900, 910 og 925 via pedalen, men da hadde en ikke kontroll på etterklangskretsen som disse modellene var utstyrt med. Forforsterkerpedalen har tilkobling til 230 volt - men det er bare for at indikatorlysene skal virke (!).

Årgang
Både Hammond og Leslie hadde ymse «obskure» måter å angi byggeåret på. Det holdt ikke med å sette på dato og år. Det skulle gjerne være uke og år eller andre varianter, og det var heller ikke alltid dette stemte. Brødrene Jørgensen i Danmark bygget mange transistor-leslier, og som i USA begynte serienummeret med FB. John Lennons 760 fra 1973 hadde serienummeret FB18164.
   Vårt eksemplar har serienummer FB13378. Motornumrene angir 1972 og ukene 11 og 14 som produksjonsdato – noe som betyr at Leslien er satt sammen i 1972. Det finnes også en annen serie med Leslie 760 – H-serien med for eksempel H21491 som også har byggeår 1972 – nærmere bestemt 6. mars (godt merket på den utgaven vi tittet på).
   Den enkleste måten å datere en Leslie på er derfor å se på motornummeret, selv om dette ikke gir helt korrekt dato for høyttalerens/Lesliens produksjonsdato. Nummeret starter med 190, og de neste fire sifrene angir år og måned (YYMM).