Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Bruken av Høyenhallparken i Oslo

I forbindelse med den første Rock Høyenhall-konserten, ble Sector Media bedt av BU-leder i Bydedl Østensjø om å skrive en rapport rundt den mangesidige bruken av Høyenhallparken. Rapporten ble ferdig i februar 2011 og levert til Bydel Østensjø.


Utdrag fra rapporten:

Innledning
Høyenhallparken (nedre park – se historikk) er en av to grønne lunger på Høyenhall. Parken brukes nesten daglig av beboerne i området, og denne rapporten ønsker å dokumentere noe av denne bruken. Rapporten er utarbeidet av arrangørene av Rock Høyenhall – en gratis konsert for beboerne i området.

Historikk
Industrimannen Peter Wessel Wind Kildal er opphavet til Kildals vei (1917) og Kildals have som Høyenhallparken er en del av. Kildal bodde på Høyenhall om somrene, og i «Nedre Park» står fortsatt noen av lindetrærne som omkranset Kildals musikkpaviljong. Det er derfor ikke første gang det ble avholddt konsert i Høyenhallparken – men muligens en av de første av litt størrelse siden 1880 eller så. P.W.W. Kildals slekt stammet fra Hægeland kommune i Vest-Agder, men Kildal selv ble født i Borgund på Sunnmøre 27. november i 1814. Som ung ble Kildal sendt til Christiania for å gå i handelslære hos Chr. Benneche som drev kolonial og vinhandel i Grensen.

Resten kan lastes ned som pdf ved å klikke her.