Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Mannen bak parken: Peter Wessel Wind Kildal

Peter Wessel Wind Kildal er opphavet til Kildals vei (1917) og Kildals have som Høyenhallparken er en del av. Kildal bodde på Høyenhall om somrene, nærmere bestemt i en sveitservilla som sto på tomten til Kildals vei 16 A og B. I «Nedre Park» står fortsatt noen av lindetrærne som omkranset Kildals musikkpaviljong.


Gratiskonserten Rock Høyenhall, arrangert for første gang i august 2010, følger opp Kildals ånd med konsert er i Nedre Park. Konsertene i parken er derfor tilbake  – og muligens en av de første av litt størrelse siden 1880 eller så.

P.W.W. Kildal
P.W.W. Kildals slekt stammet fra Hægeland kommune i Vest-Agder, men Kildal selv ble født i Borgund på Sunnmøre 27. november i 1814. Som ung ble Kildal sendt til Christiania for å gå i handelslære hos Chr. Benneche som drev kolonial og vinhandel i Grensen.
   Allerede i 1842 startet Kildal egen forretning innen samme bransje som kjøpmann Benneche. Handelsvirksomheten vokste og Kildal kjøpte flere eiendommer – blant annet det som i dag er Høyenhall. Her anla han en stor frukthage på rundt 200 mål som den gang var den største i landet. Gartnerstua finnes fortsatt som Steinborgveien 2 og lekehuset til Kildals døtre står i Kildals vei 18. Nedre park er allereede nevnt. «Øvre Park» starter ved siden av tomten der Kildals sommerbolig sto og danner en vinkel mellom Garnerveien og Drivhusveien. I parken finner en den gamle «andedammen» og huset til Høyenhall Vel.
   I området ved Østensjøbekken – som den gang het Buskerudbekken – hadde Kildal diverse bedrifter; brisselmølle (produksjon av fargestoffer), kalkfabrikk, krittmølle og mineralvannsfabrikk. Lenger nede ved Bryn hadde han også en sjokoladefabrikk, og Kildal regnes også som grunnleggeren av Lilleborg Fabrikker.
   P.W.W. Kildal døde 22. mars 1882 og over 2000 personer fulgte ham til graven på Vår Frelsers Gravlund.


Peter Wessel Wind Kildal (1814-1882) bodde på Høyenhall i sommerhalvåret og var en myndig herre på rundt 150 kilo som ble kjørt rundt i en vogn trukket av to hester. (Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum)
Peter Wessel Wind Kildal (1814-1882) bodde på Høyenhall i sommerhalvåret og var en myndig herre på rundt 150 kilo som ble kjørt rundt i en vogn trukket av to hester. (Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum)