Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Harmonium fra Levanger

Blant nærmere 40 harmonium-produsenter i Norge, holdt Isachsen & Renbjør til i Levanger i Nord-Trøndelag. De bygget også krikeorgler - blant annet til Hegra kirke - men ingen er i bruk i dag.

Isachsen & Renbjør Harmoniumfabrikk ble etablert av Johann Cornelius Isachsen i 1852. Det første orgelet han lagde, ble bygget i hans eget hjem i Skogn. Rundt 1860 flyttet firmaet til Levanger og det ble mer fabrikkmessig produksjon. Petter K. Renbjør sluttet seg til firmaet rundt 1880, og giftet seg senere med en av Isachsens døtre. Etter at Petter Renbjør døde rundt 1935, tok hans sønn Reidar over. Reidars sønn, Leif, overtok deretter. Produksjonen av harmonier skal ha opphørt rundt 1978, etter sigende grunnet mangel på tunger (membraner).
   Firmaet er i dag nedlagt, og verkstedet ble ryddet rundt 2008. Uansett må Isachsen & Renbjør være en av harmoniumprodusentene som holdt normalproduksjonen oppe lengst - i Norge. Pipeorgelproduksjonen holdt ikke så lenge. Den ble avsluttet i 1895 etter at fem orgler var levert. Ingen av disse er i bruk, men ett er bevart og ligger lagret.
   Isachsen & Renbjør vant flere priser for sin produksjon, også på verdensbasis (for eksempel Verdensutstillingen i Oslo 1914, i Stockholm 1897 og i Paris 1900).

Cirka 1932?
Vårt harmonium har serienummer - eller opus - 4091.
   Orgelbygger Jann-Magnar Fiskvik i Levanger arbeider hos Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS. Han hadde i sin tid arbeidsuken på skolen hos Isachsen & Renbjør og han arbeidet også hos harmoniumprodusenten i flere sommerferier. Fiskvik har en liste over serienumre fra Isachsen & Renbjør liggende, men dessverre mangler listen informasjon fra 1930 til 1951 - som omfatter serienumrene 3390 til 4610. Det blir derfor litt gjetning når harmoniet skal aldersbestemmes, men rundt 1932 burde ikke være helt galt.

Tre pluss fire stemmer
Isachsen & Renbjør opus 4091 har totalt åtte stemmer fordelt på fire i diskanten og fire i bassen. Stemmene fordeler seg slik fra venstre mot høyre:

Bass Koppel
Diapason 8'
Echo 8'
Principal 4'
Forte

Celesta 8'
Dulciana 8'
Piano 8'
Melodi 8'
Diskant Koppel

Kjente opusnummer
Det finnes også en liste over byggeår og de tidligste opusnumrene:

1867:50
1868:57
1869:75
1870:80
1871:85
1872:90
1873:95
1874:100
1875:112
1876:119
1877:126
1878:134
1879:142
1914:2470

Deler av teksten er hentet fra informasjon på siden Harmonium i Norge som drives av trøorganist og harmoniumentusiast Håkon Sødal i Mandal. Også takk til Kristin Eek som blant annet har skrevet «Orgelbygging i Trøndelag frå 1840 til 1950» - Hovudoppgåve ved musikkvitskapleg institutt, NTNU, våren 2000.