Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Roland JX-3P

JX-3P kom i 1983 - omtrent samtidig med Juno-synthene. Synthen er kanskje best kjent for string-lydene, men representerer også Rolands overgang til digitale synther - selv om JX-3P fortsatt er analog.

JX-3P som kom i 1983, er programmerbar, men det er først med modulen PG-200 at en får full kontroll over alle parametrene. PG-200 kommuniserer via egen kabel og en spesiell standard kalt DCB.
   Seks stemmers polyfoni med to DCO'er per stemme betyr analoge oscilatorer men med digital stabilitet og kontroll.
   Minnet inneholder 32 preset-lyder og 32 programmerbare. JX-3P er også utstyrt med MIDI, og det finnes en rack-versjon ved navn MKS-30.

Spesifikasjoner