Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Beskyttet materiale

Mange tror at det som befinner seg på nettet er gratis. Slik er det slett ikke.

Alle bilder og tekster som er publisert på nettsidene til Sector Media AS er opphavsrettslig beskyttet. Der fotograf og forfatter er oppgitt, ligger opphavsretten hos disse. Der fotograf og forfatter ikke er oppgitt, ligger opphavsretten hos Sector Media AS eller hos den som har gitt Sector Media AS tillatelse til publisering. All videre bruk skal avtales med Sector Media AS.

Tekst og bilder på nettet tilhører tekstforfatter og fotograf/kunstner. Du må derfor spørre om lov før du klipper og limer. Bildene du finner på denne hjemmesiden kan også kjøpes, og de fleste finnes i høyoppløst versjon.

Send en melding til sectormedia@getmail.no for å få oppgitt pris og betingelser.