Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Korg Trident Mk I

Analog synth med tre lydgrupper.

Flere bilder og mer stoff kommer!

Tekniske data:
Polyfoni: 
åtte stemmer
Oscillatorer: Synthseksjonen: 2 VCO. Stringseksjon: 1 VCO. Brasseksjonen: 1 VCO. VCO 1: Firkant, sagtann og puls. VCO 2: Kun sagtann
LFO: Sinus og firkant med hastighet, forsinkelse og dybde
Filter: 24db lavpass selvoscillerende filter med cutoff, resonans, env-intensitet og key tracking
VCA: 2 ADSRenv eller av/på Gate
Tangenter: 61
Kontroll: CV for filter cutoff, trigger inn m.m.
Produksjonsår: 1980