Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

Boreslameksperten

Texas-baserte National Oilwell Varco har fire avdelinger i Norge. Den ene befinner seg i Asker utenfor Oslo og spesialiteten er boreslam – et produkt som spiller en vesentlig rolle i arbeidet med å fravriste naturen olje og gass.

Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter, Sector Media ANS

Boreslam, borevæske, mud, drilling fluid eller slurry. Kjært barn har mange navn, men uansett hva vi kaller denne leirebaserte vellingen, er boreslammet en særdeles viktig del av prosessen når olje eller gass skal hentes opp fra reservoarer dypt nede i moder jord.
   I olje- og gassindustrien har det vokst fram selskaper med spesialkompetanse innen dette området, og vi har besøkt ett av dem, National Oilwell Varco, nærmere bestemt avdelingen i Asker.

Fra veiing og dosering
Vi må tilbake til rundt 1975 for å finne starten på historien om boreslammet hos National Oilwell Varco (NOV). Selskapet Procon Engineering var spesialister på industriell veiing og dosering med mikseanlegg og bulktanker på menyen. Via flere oppkjøp og fusjoner gikk kjernekunnskapen til selskaper som også arbeidet offshore.
   – Fra 1985 ble teknologien tatt uttaskjærs, og etter hvert havnet kunnskapen hos National Oilwell Varco som i dag bare arbeider offshore. Veie- og doseringsteknologien er en viktig del av totalkonseptet vi leverer, forteller daglig leder Yngve Bastesen hos NOV i Asker.
   – Her i Asker der det boreslam eller Mud Systems som er hovedproduktet og vi kan dele produktene våre i fire grupper; Bulk, Boreslammiksing, Boreslambehandling og Boreslammodul – der sistnevnte blant annet inneholder design og konstruksjon. Sammen med hovedkontoret i Kristiansand og avdelingene i Stavanger og Molde, er vi er med på å sette opp komplette borepakker for kundene.
   Hovedkomponentene i boreslam er barytt, bentonitt og sement. Barytt er et mineral med høy egenvekt som gjør slammet tyngre. Bentonitt er knust leire som øker viskositeten på boreslammet, mens sementen er med på å holde det hele sammen. I tillegg tilsettes forskjellige kjemikalier og polymerer for å få de til en hver tid rette egenskapene i boreslammet.
   – Ettersom borestrengen spiser seg gjennom grunnen endres parametre som trykk, temperatur og bergarter – for å nevne noen. For å få en stabil produksjon endres sammensetningen av boreslammet kontinuerlig, og vi er ute etter de kjemiske egenskapene som best stabiliserer den aktuelle formasjonen som strengen går gjennom, forteller Bastesen.
   Pumpene som driver boreslammet ned gjennom borestrengen er utviklet av NOV. Her er det snakk om store dimensjoner og kraftige konstruksjoner med trykk på 5-600 bar og mye kraft – opp til 2200 Hk for de største pumpene som alle er høytrykks sentrifugalpumper.

Totalkonsept med suksessprodukter
For å produsere boreslam som alltid har rett kvalitet, leverer NOV en rekke spesialutstyr sammen med lagersiloer, tanker og røreverk. Ettersom plassen på en olje- eller gassplattform er noe begrenset, er de fleste installasjonene beregnet for miksing, transport og behandling av boreslam svært kundetilpasset, og NOV leverer utstyr til alle kontinenter for lokal montasje.
   – Det blir for dyrt å sende ferdige systemer med masse stålbjelker verden rundt, og når utstyret skal på plass må det likevel sveises og skrus. Derfor gjøres montasjen enklest lokalt på den enkelte riggen, sier Bastesen.
   Ett av suksessproduktene er NOVs sekkekutter (Sack Handling Unit), og nummer 100 i rekken ble levert for en tid tilbake. Sekkekutteren åpner og doserer ulike typer pulver fra små sekker ned til 25 kilo etter at de ankommer oljeinstallasjonen. Tidligere (og kanskje også i dag?) skjedde kutting og tømming av kjemikaliesekker uten noen form for avsug eller skikkelig ventilasjon. Støvmaske var den eneste beskyttelsen. I dag er det helt andre HMS-krav, og NOVs sekkekutter fyller disse i form av undertrykk og avsug i kuttesonen.
   NOV har levert sekkekutterne siden 1990, og i Nordsjøen er markedsandelen på nærmere 90 prosent. Suksessen har faktisk vært så stor at det på midten av 90-tallet ble laget forskrifter der alle oljeinstallasjoner skulle ha en type maskin som denne. Utstyret i mikse-rommet på en oljeinstallasjon i Nordsjøen benevnes også ofte som «Proconutstyr» på grunn av den sterke posisjonen merkenavnet har i dette markedet. Designet og ideen er et patent som eies av NOV i Asker.
   NOV leverer også komplette slurry-anlegg (Cuttings Slurryfication Unit) der prosessen er fullautomatisert. Anlegget maler sand og andre partikler ned til størrelsen mindre enn 100 µm, noe som gir en stabil slurry som kan stå i rørene over tid. Dette reduserer blant annet frekvensen på spyling med sjøvann. Samtidig slites pumper og annet utstyr mindre og den reduserte partikkelstørrelsen gjør det også enklere å injisere boreslammet i formasjonen.

Luftdrevne pumper
NOV har valgt å satse på trykkluftdrevet mekanisk utstyr i mikseprosessen, både på grunn av Ex- eller WIKA-sertifisert utstyr og på grunn av god tilgang på trykkluft på oljeinstallasjonene.
   Væsketilsetningsrigger (Liquid Additive Skid) er et NOV-produkt der mekanikken er luftdrevet. Flytende kjemikalier som skal tilsettes boreslammet må doseres riktig, og NOV har valgt luftdrevne membranpumper fra Wilden.
   – Wilden-pumpene er kjent for operatørene. Dessuten har jeg aldri hørt om feil på disse pumpene som leveres av AxFlow, sier Yngve Bastesen som også er opptatt av underleverandører med kvalitetsprodukter.
   Det er heller ikke alle tilsetningsstoffene i boreslam som er like «snille». Noen er etsende og for å ta seg av dette har NOV utviklet en egen mikser for kaustiske produkter (Caustic Mixer). Mikseren utfører støvfri blanding med egne hanskeporter og observasjonsrute slik at operatøren ikke skal komme i direkte kontakt med kjemikaliene. Mikserne har egen agitator, men NOV vurderer å sette inn et luftdrevet røreverk fra Wilden for å bedre mikserens egenskaper nok et hakk.

Komplett kontroll
Selv om mange av produktene fra National Oilwell Varco kan «leve sitt eget liv», sys gjerne det hele sammen til komplette boreslamsystempakker. For å få til dette er det ikke nok med tanker, siloer, rør, pumper og miksere. Det hele må styres slit at boreslammet til en hver tid har de rette egenskapene. Her har NOV utviklet egne databaserte kontroll- og styringssystemer der operatøren kan styre prosessen via skjermbilder.
   – I og med at vi gjerne må plassere utstyret der det er ledig plass på boreriggen, sier det seg selv at en ventil eller to gjerne havner på litt ugreie plasser – i alle fall om en trenger å åpne og lukke dem ofte. Derfor kan alle ventiler fjernstyres via skjerm, noe som også sparer mannskap. Styringssystemene for boreslambehandlingen har også innebygget logikk som gjør det umulig for eksempel åpne og lukke ventiler etter fritt valg – noe som også øker sikkerheten betydelig, avslutter Yngve Bastesen i National Oilwell Varco i Asker.

Artikkelen er skrevet på oppdrag for AxFlow og ble første gang publisert i AxFlows kundemagasin Prosessindusti.

Fakta:
Boreslam er slam som benyttes ved boring etter olje og gass. Slammet består av leire med forskjellige tilsetninger, blant annet mineralet barytt (BaSO<sub>4</sub>) som tilsettes for å gjøre slammet tyngre. Hensikten med boreslam er å smøre boreprosessen, og vekten av slammet skal hindre at olje og gass strømmer ukontrollert opp til overflaten. Boreslammet sørger også for at borekaksen føres opp til boreriggen hvor den separeres fra slammet slik at dette kan nyttes videre.
Kilde: www.caplex.no

Fakta:
National Oilwell Varco (NOV) har sitt norske hovedkontor i Kristiansand med avdelinger i Molde (kraner), Stavanger (kontrollsystemer) og Asker (prosess/boreslam). Den norske avdelingen har nesten 2000 ansatte og nylig ble det lyst ut 50 nye ingeniørstillinger under ett. NOV arbeider nesten utelukkende prosjektrelatert innen ingeniørdisipliner som automasjon, maskin, prosess og elektro. Prosjektteamene er tverrfaglige og kan bestå av fra to-tre til åtte personer. NOV hadde i 2005 en omsetning på cirka 200 mill. NOK og budsjettet for inneværende år ligger rundt 450 mill. NOK.

Bildene:
* Borevæske; oppgaver og bestanddeler.
* Eksperter på boreslam: Yngve Bastesen, Location Manager (t.v.), Thomas Klemetsen, Technical Manager Mudsystems, Erling Ekrene, Product Manager Mud Mix, Tore Øy, AxFlow og
* Litt av utstyret som må til for å få til skikkelig boreslam.